Wczytuję dane...
Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest:

  • alc studio Anna Górecka z siedzibą w: Wituni, kod pocztowy: 89-410, Więcbork, ul. Runowska 1, NIP: 5040001741 i REGON: 340921886

2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Kto ma dostęp do danych

Do Państwa danych mają dostęp tylko te podmioty, które nimi zarządzają.

Oznacza to, że nie przekazujemy ich w celach marketingowych, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Państwa dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym – gdy realizujemy usługi, które zdefiniowaliśmy, i tylko w zakresie, w jakim możemy powierzyć ich przetwarzanie na podstawie podpisanych przez nas umów. 

3. Prawa w kontekście RODO

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili macie Państwo prawo sprawdzić, które z danych osobowych przechowujemy. W tym prosimy o kontakt mailowy biuro@alcstudio.pl

Prawo do usunięcia danych

Oznacza to, że macie Państwo prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy.

4. Wykorzystanie danych w procesie zakupowym

Używamy danych osobowych, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepach: ww.alcstudio.pl

Dane są nam potrzebne aby móc przetwarzać zamówienia i zwroty, wysyłać powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związany. Państwa dane osobowe wykorzystujemy także wtedy, gdy zarządzamy płatnościami oraz przetwarzamy reklamacje i  zgłoszenia gwarancyjne dotyczące zamówionych produktów.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

  • dane kontaktowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu;

  • informacje na temat płatności i historię płatności;

  • informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby zarządzać zakupami zrobionymi online. Otrzymują je wyłącznie:

- firma alc studio Anna Górecka

- magazyny i firmy, które dostarczają zamówienia;

- firmy, które realizują płatności;

- banki.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Dane przetwarzamy, aby świadczyć usługi i dostarczać Państwa zamówienia.

5) W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).